Øystein

ein ekta frisbeehelt

Øystein har ikke hunder for å trekke pulken. Han har dem med som nødproviant.

«»