Øystein

ein ekta frisbeehelt

Da Challenger II-ekspedisjonen nådde bunnen av Marianegropen fant de Øystein med våtdrakt og strikkharpun, samt syv inntil da ukjente ørretarter i fangstnettet.

«»