Øystein

ein ekta frisbeehelt

Da Jesus sto opp fra de døde, fikk han hjelp av Øystein til å flytte den store steinen utenfor hula.

«»