Øystein

ein ekta frisbeehelt

En gang løp tiden fra Øystein, men da stoppet den og ventet.

«»