Øystein

ein ekta frisbeehelt

Det eneste dyret Øystein ikke kan lokke til seg med parringslyder er mammuter. Det er hovedsakelig fordi de er utryddet.

«»